Kopalnia Wiedzy

to wyjątkowy projekt skierowany do dzieci i młodzieży realizowany z ich udziałem.

To kreatywne pomysły, społeczne inicjatywy i działania na rzecz poprawy otaczającego nas świata.

Kopalnia wiedzy ma łączyć, rozwijać, dodawać skrzydeł

i przynosić wiele radości uczestnikom realizowanych w jej ramach projektów.

Kopalnia wiedzy to wyjątkowy projekt, który obejmował będzie szereg działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a w przyszłości także osób dorosłych.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich naszych inicjatyw będą:

podnoszenie świadomości i zmiana nawyków w zakresie ekologii, ochrony środowiska, zdrowego stylu życia,
edukacja dzieci i młodzieży,
propagowanie nauk ścisłych i przyrodniczych,
wyrównywanie szans,
angażowanie młodzieży w projekty, które rozwijać będą ich talenty oraz przeciwdziałać zjawiskom społecznie niepożądanym.

Idea Kopalni Wiedzy powstała jako naturalna kontynuacja opublikowanej przez Grupę JSW Strategii Zrównoważonego Rozwoju, w tym kluczowych zapisów dotyczących społecznej odpowiedzialności organizacji.

JSW rozwija swoje działania w kierunku związanym z edukacją dzieci i młodzieży ze względu na zaobserwowane, podczas realizacji innych projektów JSW Dzieciom, potrzeby otoczenia.