Kopalnia Wiedzy

to wyjątkowy projekt skierowany do dzieci i młodzieży realizowany z ich udziałem.

To kreatywne pomysły, społeczne inicjatywy i działania na rzecz poprawy otaczającego nas świata.

Kopalnia wiedzy ma łączyć, rozwijać, dodawać skrzydeł

i przynosić wiele radości uczestnikom realizowanych w jej ramach projektów.

Kopalnia wiedzy to wyjątkowy projekt, który obejmował będzie szereg działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a w przyszłości także osób dorosłych.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich naszych inicjatyw będą:

podnoszenie świadomości i zmiana nawyków w zakresie ekologii, ochrony środowiska, zdrowego stylu życia,
edukacja dzieci i młodzieży,
propagowanie nauk ścisłych i przyrodniczych,
wyrównywanie szans,
angażowanie młodzieży w projekty, które rozwijać będą ich talenty oraz przeciwdziałać zjawiskom społecznie niepożądanym.

Idea Kopalni Wiedzy powstała jako naturalna kontynuacja opublikowanej przez Grupę JSW Strategii Zrównoważonego Rozwoju, w tym kluczowych zapisów dotyczących społecznej odpowiedzialności organizacji.

JSW rozwija swoje działania w kierunku związanym z edukacją dzieci i młodzieży ze względu na zaobserwowane, podczas realizacji innych projektów JSW Dzieciom, potrzeby otoczenia.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
AKCJI KOPALNIA WIEDZY JSW 2018!

Było Was ponad 2500,
zrobiliśmy wspólnie setki eksperymentów, dziesiątki prac,
myśleliście z nami o tym jak chronić Ziemię, rozwijaliście swoje umiejętności twórcze!
Uczyliśmy się, bawiliśmy i inspirowaliśmy wzajemnie!

A już niedługo ogłosimy projekt na rok 2019!
W tym roku wspólnie z National Geographic Kids!
Do zobaczenia wkrótce!